วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

คลิปวิดีโอ

ตื่นเถิดมุสลิม
การละหมาดตามบัญญัติอิสลาม ตอนที่1
การละหมาดตามบัญญัติอิสลาม ตอนที่2
การละหมาดตามบัญญัติอิสลาม ตอนที่3
การละหมาดตามบัญญัติอิสลาม ตอนที่4
การละหมาดตามบัญญัติอิสลาม ตอนที่5
คำวิงวอนหลังละหมาดฟัรดู
การประกอบพิธีฮัจ และอุมเราะห์ 1/4
การประกอบพิธีฮัจและอุมเราะห์ 2/4
การประกอบพิธีฮัจ และอุมเราะห์ 3/4
การประกอบพิธีฮัจ และอุมเราะห์ 4/4
อัลกุรอ่านคือ?
สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
กล่าวถึงหญิงชราคนหนึ่ง
นะซีฮัตแด่มุสลิมะห์
ฝากถึง...เยาวชนมุสลิมทุกคน
ที่สุดแห่งหัวใจมุสลิม รักอัลเลาะห์
คำสั่งเสีย สิบประการ
วิถีชีวิตในรอมฏอน
أمثال و حكم سودانية للدكتور اسماعيل حنفي
محاضرة للشيخ تاج السر عبد الباري
جامعة الخرطوم
بر الوالدين للشيخ عبد الحي يوسف

ไม่มีความคิดเห็น: